הזמנה לפתיחת התערוכה "זהות מקום" מאת האמנית ריא סעיד