הזמנה להשתתף בפתיחת התערוכה של האמן פלסטיק זוהדי קאדרי