הזמנה... תערוכה בהשראות אקספרסיביות של האמן אנואר סבא