הזמנה להשתתף בערב הספרותי לכבוד הסופר מר עבדול חאלק אסדי