הזמנה לתערוכה "מקלט לשפיות" לקבוצת אמנים שהשתתפו בסדנאות אמנויות באבדאע