הזמנה לחנוכת התערוכה "לידה" מאת חביב פרח בגלריה איבדה כפר יאסיף